ISO 9001

Zavádíme systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009

Etapy výstavby systému     Spolupráce po certifikaci    Cena    Manažer kvality    Certifikační orgán

Problematika jakosti je dnes nezbytnou součástí manažerských aktivit úspěšných organizacích. Zvýšení konkurenceschopnosti, dosažení vyšší rentability nebo lepšího využívání zdrojů může organizace dosáhnout jedině tehdy, je-li součástí strategie a kultury organizace neustálé prosazování a zlepšování kvality. Management kvality, zaměřený na plnění požadavků zákazníků a zainteresovaných stran, při současném snižování nákladů, je chápán jako jeden z hlavních podnikatelských záměrů.

Přijetí systému managementu kvality má být tedy strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu kvality organizace jsou uplatňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými výrobky, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace.

 Důvodem pro zavedení systému managementu kvality (SMK) bývají tyto situace:

  • Založili jste firmu a chcete mít hned od počátku systém řízení, který zajistí kvalitu všech služeb a výrobků
  • Váš systém řízení nemá řád a máte problémy s dodržováním kvality produktů - narůstá počet zmetků a neshod a vy nejste schopni je řídit.
  • Chcete prověřit, zda váš stávající řídicí systém je skutečně kvalitní.
  • Chcete dosáhnout vyšší úrovně kvality řízení, než máte nyní.
  • Chcete získat náskok před konkurencí.
  • Systém kvality vyžadují vaši zákazníci, partneři, majitelé.


Etapy výstavby systému


1) Úvodní přezkoumání
Celkové prověření stavu systému řízení a dokumentace ve Vaší organizaci a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem řízení procesů ve společnosti a požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

2) Etapa tvorby dokumentace SMK
Vypracování relevantní dokumentace SMK za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace SMK  I., II. a III. vrstvy včetně grafického zpracování, vydání a distribuce dokumentace na jednotlivá pracoviště ve Vaší organizaci.

3) Implementace požadavků SMK, přezkoumání SMK
Ve spolupráci s kompetentními pracovníky Vaší organizace budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků SMK a přezkoumán systém SMK vedením organizace.

4) Provedení interního auditu SMK
Provedení kompletního interního auditu SMK dle požadavků ČSN EN ISO 19011:2006 ve spolupráci se jmenovanými interními auditory Vaší organizace nebo externím pracovníkem. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu.

5) Informační seminář SMK pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:
Proškolení vrcholového a středního managementu Vaší organizace o zásadách SMK a implementaci SMK do řízení Vaší organizace. Rozdělení odpovědností v rámci SMK ve Vaší organizaci.

6) Účast na auditu 1. a 2. stupně - certifikační proces
Účast při auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu SMK a poskytnutí odborné pomoc při obhajobě SMK.


Spolupráce po certifikaci


I po ukončení projektu výstavby systému managementu kvality Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Provedeme ve Vaší organizaci interní audity, poskytneme Vám odborné konzultace, uspořádáme školení ve Vaší organizaci. Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, nebo z důvodu změn v normě ISO 9001 jsme připraveni Vám pomoci.


Cena


Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:
  • velikost a organizační členění organizace
  • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
  • předmět a rozsah výstavby systému managementu
  • rozsah pomoci při výstavbě systému managementu

Manažer kvality

Jitka Neumannová, DiS.
Senior Consultant

Cell phone: +420 775 727 858
E-mail:
education@csr-cz.euCertifikační orgán


Ověření systému kvality a vydání Certifikátu provádějí tzv. akreditovaná pracoviště, která mají akreditaci udělenou Českým úřadem pro akreditaci.
K provádění certifikačních auditů a následných dozorových návštěv spolupracujeme s certifikačním orgánem:

Využití služeb tohoto certifikačního orgánu není závazné a organizace si může sama zvolit jiný certifikační orgán.
        
    

Odborná způsobilost
detektiv-na-web.jpg

 ČSR partnerem
trebbia2011_mala.jpg

Pomozte dětem

pomozte detem.jpg

 Nadace Taťány Kuchařové

ČSR hlavním partnerem

MITROPA CUP 2014

ČSR generálním partnerem

ČSEŽ 2013
ČSEŽ 2012

ČSR hlavním partnerem
logo_MSIPCA.jpg

    
ČSR na Facebooku
../images_obsah/leva-upoutavka/_1282039467-facebook.jpg

ČSR je řádným členem:

Člen hospodářské komory české republikylogo_esboc.jpg
ČKDSCKBS.jpglogoRKCR.jpg../images_obsah/loga-partneri/logoRKSR.jpg

Partneři ČSR:

 logo_fsi.jpg

logo FBI.jpg

 

Security consulting ISO 9001
grafika
Copyright 2009 ČSR CZECHOSLOVAK REAL (cz), S.R.O.